Header Image

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ-Ν.ΑΦΙΚΗ-Ν.ΚΟΡΕΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ-Ν.ΑΦΙΚΗ-Ν.ΚΟΡΕΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1.Δύο  έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειαςδιαμονής.
3.Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο
αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών (10 €+10 €).
4. Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας από δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών .Σε
περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποια οχήματα
επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση
από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια , μαζί με μετάφρασή της από το
ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του
Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών.
5. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης στο οποίο να
περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι
η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω
οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του
ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας, με το αντίστοιχο Ελληνικό προξενείο, στην
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, το οποίο πρέπει να είναι μεταφρασμένο όπως
παραπάνω.
6. Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την
αντικατάσταση.
7.Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
8. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εκτύπωσης 
Ανανέωσης 
χαρτόσημο των 
χαρτόσημο για τις άλλες κατηγορίες